Voor leden

De coöperatie biedt voordelen voor zowel haar klanten als haar leden, op het gebied van schaalgrootte, continuïteit, kennisdeling en ondersteuning.

De leden geven elkaar ondersteuning bij inhoudelijke problemen en vraagstukken. Tijdelijk extra werk bij een klant kan worden uitgevoerd door collega’s uit de coöperatie, ook als dat niet het eigen specialisme betreft. Ook bij noodgevallen kunnen de leden elkaar helpen, denk bijvoorbeeld aan vervangende inzet bij (langdurige) ziekte of ongeval.

Opdrachten voor meer dan 1 persoon kunnen uitgevoerd worden door de beschikbare leden van de coöperatie. De leden kunnen gesignaleerde nieuwe opdrachten aan elkaar melden. Daar hebben zowel zij zelf als de potentiële opdrachtgevers voordeel van: een nieuwe opdracht kan op deze wijze sneller (geen keten van tussenpersonen) en beter (de leden kennen elkaar en elkaars specialismen) worden vervuld.

Als lid van de coöperatie heb je een sterkere positie richting je (potentiële) klant: je beschikt aantoonbaar over een professionele achterban waar je op kunt terugvallen voor kennis en support, maar ook bij continuïteitsproblemen in de uitvoering van je opdracht. Je kunt meer kennis en beschikbaarheid bieden dan een individuele zelfstandige ICT specialist.

Om de onderlinge samenwerking vorm te geven, organiseert ExpertCloud enkele keren per jaar een bijeenkomst op een centrale locatie, waarbij een van de leden of een genodigde spreker een presentatie verzorgt. Deze bijeenkomsten zijn behalve nuttig en informatief tevens een prima manier om de onderlinge contacten te onderhouden en te verstevigen. Ook worden er technische workshops georganiseerd, waarin een specifiek (technisch) onderwerp wordt behandeld.

Kort samengevat: leden van ExpertCloud zijn zelfstandigen, maar geen eenlingen!

Ben je geïnteresseerd en wil je lid worden van een coöperatie van zelfstandige ICT experts?

Neem dan gerust contact met ons op.

We verwachten van nieuwe leden dat zijn actief zijn binnen hun vakgebied, minimaal 5 jaar werkervaring hebben en als zelfstandige ICT professional werkzaam zijn vanuit een BV, VOF of een eenmanszaak.

Nieuwe leden worden na instemming van de Algemene Ledenvergadering door ondertekening van een deelovereenkomst formeel lid van ExpertCloud Coöperatie U.A. De leden zijn een jaarlijks contributiebedrag verschuldigd aan de coöperatie.
Voor geïnteresseerden zijn de statuten van de coöperatie ter inzage beschikbaar.